Основні цілі науки.

12-13-2018

Основні цілі науки.

Науково — дослідницька діяльність Південного інституту менеджменту носить багатоплановий характер, пов’язана з навчальним процесом і спрямована на пріоритетний розвиток фундаментальних і прикладних досліджень, забезпечення підготовки кваліфікованих фахівців та науково — педагогічних кадрів вищої кваліфікації, ефективне використання і збереження науково — технічного та інтелектуального потенціалу в існуючих економічних умовах. Також Ви можете знайти все необхідне на ресурсі https://max-polyakov.marketing/ru/.
На кафедрах інституту проводяться науково — дослідні роботи, результати яких використовуються при розробці нових курсів лекцій, підготовці навчальних та навчально — методичних посібників, обговорюються на науково — технічних конференціях, а також включаються в матеріали докторських та кандидатських дисертацій.
Найбільш важливі результати, отримані в процесі проведення наукових досліджень, впроваджуються в навчальний процес і практичну діяльність.