Як зробити аналіз грунту

6-23-2020

 

Хімічний аналіз грунту і його особливості

Хімічним аналізом ґрунту називають сукупність методів, спрямованих на оцінку хімічного стану грунту: його складу, властивостей та екологічного стану. Спочатку хочу вам запропонувати послугу відбір зразків грунту, у них кращі ціни.

Аналіз дозволяє:

 • розрахувати вміст поживних компонентів у грунті;
 • виявити шкідливі речовини ґрунту, що представляють небезпеку для живих організмів.

Класифікація аналізів

Відомо кілька видів хімічного аналізу ґрунтів:

 • визначення кислотності ґрунту, або величини рН;
 • аналіз водної витяжки;
 • ступінь забрудненості ґрунту та ступінь небезпеки для людини (для позначення сумарної кількості шкідливих речовин у грунті та ступеня небезпеки застосовують індекс Zc);
 • розрахунок органічної речовини;
 • валовий, або елементний аналіз;
 • розрахунок забезпеченості земель поживними речовинами;
 • визначення фізико-хімічних властивостей ґрунтів;
 • з’ясування поглинальної здатності ґрунту.

Для чого необхідний аналіз?

Хімічний аналіз грунту потрібно тим, хто займається рослинництвом: сільськогосподарським підприємствам, фермерам та приватним особам. Він дає можливість ефективно вести сільське господарство: з’ясувати якість землі та її придатність для землеробства, визначити необхідність забезпечення ґрунту добривами, щоб підвищити урожай. Безконтрольне внесення поживних речовин (як недолік, так і надлишок) може несприятливо позначитися на стані рослин. Деякі елементи, що містяться в грунті, можуть пригнічувати ріст і розвиток рослин, порушувати обмін речовин.

Фото 1. Проби землі.

Необхідний хімічний аналіз також інженерам (від складу ґрунту залежать особливості будівництва).

У зв’язку з постійно зростаючим забрудненням навколишнього середовища хімічний аналіз має важливе значення для екологів. Щоб захистити навколишнє середовище, необхідно отримати достовірну інформацію про ступінь забруднення ґрунту.

У грунт постійно проникають різноманітні шкідливі речовини, пестициди, відходи сільського господарства, промислових і комунальних підприємств. Накопичуючись, вони призводять до забруднення грунту і являють небезпеку для живих істот, у тому числі і для людей.

Хімічний аналіз грунту проводять:

 • перед початком будівництва будівель (цивільних і промислових);
 • перед розробкою заходів для поліпшення стану грунту, що знаходиться біля доріг і підприємств;
 • при екологічних перевірок (у тому числі після порушення ґрунтового покриву);
 • при підготовці висновку про придатність грунту для сільськогосподарських потреб;
 • перед проведенням благоустрою і озеленення території;
 • перед застосуванням дренажних і зрошувальних систем;
 • перед закладанням саду;
 • при зміні цільового застосування землі;
 • при з’ясуванні придатності землі, використовуваної під побутові відходи, для рекультивації;
 • для визначення вартості землі.

Хто робить хімічний аналіз грунту?

Аналіз ґрунту для визначення шкідливих елементів проводиться лабораторіями санітарно-епідеміологічного нагляду та акредитованими лабораторіями підприємств.